Meghívó a 2016. február 13-ai MKOE Közgyűlésre

Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete

2030 Érd, Hernád u. 15.
www.kaktuszgyujtok.hu

Információ:
Horváth Ferenc elnök
Tel.: (20) 546-2668
E-mail: horvath.bromelia@gmail.com

Meghívó

a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének Elnöksége
tisztelettel meghívja Önt
2016. február 13-án, 11:00 órakor az
1083 Budapest, Illés utca 25. szám alatt (ELTE Botanikus Kert – Füvészkert)
tartandó megismételt évi rendes Közgyűlésére.

A megismételt Közgyűlést a lent meghirdetett napirendben szereplő kérdések vonatkozásában a megjelenők számától függetlenül határozatképesnek kell tekinteni.
Napirend:

  1. Az Elnökség 2015. évi üzleti beszámolójának előterjesztése és elfogadása
  2. Az Ellenőrző Bizottság beszámolójának előterjesztése és elfogadása
  3. Az Egyesület 2016. évi költségvetésének előterjesztése és elfogadása
  4. Az MKOE 2015. évi Közhasznúsági Jelentésének előterjesztése és elfogadása
  5. Tagsági viszony(ok) felmondása és elfogadása az Elnökség javaslata alapján
  6. Új tisztségviselők megválasztása és díjazásuk megállapítása
  7. Az Anisits János Dániel-emlékérem átadása
  8. Egyebek

Felhívjuk figyelmét, hogy a szavazati jog gyakorlásának feltétele az egyesületi tagság, melyet a megismételt Közgyűlés meghirdetett időpontjáig a 2016. évre vonatkozóan meg kell szereznie, avagy meg kell újítania, s amire a megismételt Közgyűlés előtt a helyszínen is lehetőséget biztosítunk. A szavazati jog gyakorlásának feltétele továbbá a tag személyes vagy meghatalmazott útján történő jelenléte. A meghatalmazás két tanú aláírását tartalmazó teljes bizonyító erejű okirat, mellyel a Közgyűlésen való részvételi jog mind pedig a szavazati jog gyakorolható a meghatalmazó helyett. A meghatalmazást a Közgyűlés megkezdése előtt, a helyszínen a Vezetőségnek át kell adni.

Szíves megjelenésére számítunk!
Érd, 2016. február 7.

Horváth Ferenc
elnök

yy

Csatolt állomány(ok)