Helyi csoportok

Országos egyesület lévén egyesületünk működése országszerte helyi csoportjainkban folyik, mely az adott terület kaktusz- és pozsgáskedvelőit fogja össze, legyen az egyesületi tag vagy sem.

Helyi csoportjaink

A helyi csoportok működését szabályzó Alapszabályunk idevonatkozó része:

Alapszabály

A helyi csoportok

15.§ (1) Az egyesületi tevékenység helyi csoportokba tömörülve is kifejthető. E helyi csoportok olyan területi elven szervezett egységek, amelyek egy adott körzet egyesületi tagjait tömörítik. Feladatuk az országos egyesület tagságának szétszórtsága következtében, egy a lehetőségek által adott kisebb közösségben az egyesület céljai megvalósítása érdekében az egyesületi tevékenységet előmozdítani és szervezni.
(2) Helyi csoport megalakítását legalább 10 fő, szavazati joggal rendelkező egyesületi rendes tag kezdeményezheti. Új csoport megalakítását, az Elnökség előterjesztése alapján, a Közgyűlés hagyja jóvá. A zavartalan működés érdekében az Elnökség – ideiglenes jelleggel, a Közgyűlés jóváhagyásáig – hozzájárulhat új helyi csoport teljes jogú működéséhez. Helyi csoport alakítását a Közgyűlés is elhatározhatja.
(3) A helyi csoport nem önálló jogi személy, önálló gazdálkodást nem folytat. Tagjai egyesületi tagsági jogukkal élve közvetlenül vesznek részt az egyesület Közgyűlésén.
(4) A helyi csoportok működési rendjét az SZMSZ szabályozza.

yy