A Mammillaria lasiacantha és közeli rokonainak összehasonlítása a kampós középtöviseik alapján - Repríz

y
Kaktusz-Világ
Abstract

Plant species change constantly and adapt to their environment. These microevolutionary changes always occur at population level which stays in an interaction to each other. The driving force of these mircoevolutionary processes: small changes in the genetic background are the natural selection. In one environment, only the individuals of the highest fitness can propagate through generations effectively. This leads to an adaptation-based speciation, the adaptive radiation. In parallel, a hybridisation-based evolution is also accepted in the genus Mammillaria. According to research papers, common ancestors of the genera Ferocactus and Mammillaria has evolved in South(-East) Mexico (Puebla and Oaxaca) during the late Miocene or early Pliocene. From this site, the two genera dispersed into two ways: along the Western and Eastern Sierra Madre, in dry habitats.

Kivonat

A növényfajok folyamatosan változnak, és így adaptálódnak a környezethez, ahol élnek. Ezek a mikroevolúciós folyamatok mindig a populációkat érinti, amelyek között génáramlás van. A mikroevolúciós folyamatok: a génváltozások a természetes szelekció hatására mennek végbe. Egy környezetben egy szaporodási közösség legéletképesebb egyedei szaporodnak csak több generáción keresztül. Ezt a kiválogatódási alapú fajkeletkezési mechanizmust nevezzük alkalmazkodó szétsugárzásnak, vagy latin szóval adaptív radiációnak. Ezzel párhuzamosan a a hibridizációs fajkeletkezés a Mammillaria nemzetségben egy nagyon fontos, bizonyított evolúciós folyamat. Tudományos tanulmányok eredményeiből megállapítható, hogy a Ferocactus és Mammillaria nemzetségek közös ősei kialakulása a dél(kelet)-mexikói Puebla és Oaxaca államok területén lehetett a korai pliocén (vagy a felső miocén) kor táján. Innen két irányba terjedtek észak felé: a Nyugati- és Keleti-Sierra Madre által létrehozott száraz élőhely-sorozatokon.

Címkék