Jovibarba heuffelii a Rhodope-hegységeben

y
Kaktusz-Világ
Abstract

Houseleeks are divided into two genera in Europe: Sempervivum and Jovibarba. The morphological differences between the two genera, such as the flower morphology are significant. The genus Jovibarba is divided into two group: the kinship of Jovibarba globifera is common is Central Europe, whereas Jovibarba heuffelii lives in the Balkan Peninsula. Developing short and strong stoles, Jovibarba heuffelii significantly differs from other members of its genus. Thus they do not produce offsprings, instead form tight branching clusters with a sole taproot. In the territory of Bulgaria, Jovibarba heuffelii is one of the most common houseleeks. Bulgaria is bordred in the South by the Rhodope Mountains. Jovibarba heuffelii can be found in the Smolian district in xerophyte vegetation, together with Haberlea rhodopensis, Verbascum decorum, Sedum reflexum, Sedum acre, Sedum kostovii and Sedum stefco. Young rosettes resemble Sempervivum marmoreum, thus a careful determination is needed if the two species occur together. Jovibarba heuffelii colonises the southwardly facing slopes of limestone rocks, whereas Sedum species can be found on East and West slopes.

Kivonat

Európa kövirózsái jelenleg két különálló nemzetségbe: a Sempervivum és a Jovibarba nemzetségekbe, közöttük éles választóvonal húzódik. Ilyen makroszkopikusan is megfigyelhető különbségek például a virágszerkezet eltérései. A Jovibarba nemzetségbe két szintén jól elkülönülő rokonsági kör tartozik: a közép-európai Jovibarba globifera rokonsági kör és a balkáni elterjedésű Jovibarba heuffelii. A Jovibarba nemzetség élesen elkülönülő faja a Jovibarba heuffelii, amelynek indái rendkívül rövidek és erősek, a sarjadó rozettái úgy tűnnek, mintha a hajtáscsúcs osztódna. A sarjak ágaknak tekinthetőek, nem rendelkeznek önálló gyökerekkel. Bulgária területén a számos kövirózsa-faj közül a Jovibarba heuffelii az egyik legelterjedtebb. Megtalálható a Bulgáriát dél felől határoló Rhodope-hegységben is, Szmolian járásban. A helyi flóra szárazságtűrő elemei közé tartozik a mészkősziklákat benépesítő Haberlea rhodopensis, a Verbascum decorum, a Sedum reflexum, a Sedum acre, a Sedum kostovii és a Sedum stefco. A vegetáció kitettebb részein fordul elő a Jovibarba heuffelii. Terepen ezt a fajt néha nem egyszerű elkülöníteni a Sempervivum marmoreum helyi kisfajaitól. A Jovibarba heuffelii a déli, délnyugati kitettségű repedéseket, sziklahasadék-gyepeket kolonizálja, míg a Sedum-fajok inkább a keleti, illetve nyugati kitettségű sziklákat népesítik be.

Címkék