Kaktuszok oltása: Selenicereus alany használata

y
Kaktusz-Világ
Abstract

Grafting, or transplantation is a special way for vegetative propagation of plants. By using grafting techniques, plants which are not able to survive on their own roots can be kept live. Nevertheless the different genetic background of the stock can also effect the growth and biorhythm of the scion. Grafting is usually successful among varieties of the same species or between closely related species. However in the cactus family, there is a broad compatibility among the species. Fast growing, easy-to-care species are ideal cactus rootstocks. Selenicereus species are not among the most favoured rootstocks in Hungary. Nevertheless, due to their positive effect on the scion, they should be rootstock taxa of more interest. Selenicereus species are 2-7 ribbed, fast growing climbing plants, living as climbers or epiphytes in dry forests. The methods of grafting different cacti on Selenicereus are easy and usually successful. Selenicereus rootstocks gives to the scion fast growing, the morphology remains characteristic to the taxon. Nevertheless, Selenicereus in not winter hardy in Hungary, thus graftings of them are sensitive to cold.

Kivonat

A növények nagy, sok esetben korlátlan regenerációs képességgel rendelkező (ún. toti-, illetve omnipotens) élőlények. A nagy regenerációs képesség lehetővé teszi, hogy eltérően a legtöbb állati szervezettől, bizonyos szerveiket - elvesztésük vagy hiányuk esetén - tökéletesen regenerálják. Ez a regenerációs képesség teszi lehetővé a növények ivartalan szaporodását (itt persze sokan a szívükhöz kaphatnak, hiszen a zöld növények kivétel nélkül mind nemzedékváltók: szaporodási ciklusukban ivaros és ivartalan nemzedékek váltják egymást, mégpedig nem abban az ivartalan szaporodásmódban, melyről itt írunk), és mesterséges, ember általi, ivartalan szaporítását is. Ilyen ivartalan szaporodás a sarjak, indák, tarackok képzése, melyből akkor válik szaporítás, amikor a leválasztott növénydarabból különálló egyedet nevelünk fel. Saját szemszögünkből nézve az ivartalan szaporítás célja tehát az eredeti növény genetikai állományának megőrzésével újabb, további növényegyedek nyerése. Különös jelentősége van az ivartalan szaporításnak olyan növények, kultúrfajták esetében, ahol az anyanövényről rövid idő alatt nagyszámú utódot szeretnénk nyerni, vagy ha a magfogás, csírázás valamilyen okból gátolt, tehát a növény magról nem szaporítható. A sarjak, szaporító képletek leválasztásán túl, a növények regenerációs képessége lehetővé teszi, hogy leválasztott, izolált szervekből, sőt, laboratóriumi körülmények között, akár egyetlen testi sejtből is regeneráljuk, előállítsuk a teljes növényt...

Címkék