Parodia kontra Notocactus – repríz

y
Kaktusz-Világ
Abstract

The natural systems only accept genera if it contains all the descendant taxa of a single progenitor. The genus Notocactus was included into Parodia as the former genus Parodia was paraphyletic, it did not contained all the descendant of the progenitor taxon which was resolved by the incorporation ofthe later described Notocactus into Parodia. This is also supported by the results of Nyffeler, 2002. However, the fine molecular cladistic analysis of the Frailea-Copiapoa-Eriosyce-Neowerdermannia-Uebelmannia-Parodia-Notocactus line is stil missing thus classification may change in the future.

Kivonat

Tiszteletben tartva gyűjtőtársunk véleményét a Parodia nemzetség taxonómiai felosztásáról, és a korábban Notocactus nemzetségbe sorolt növények taxonómiai helyzetéről néhány dolgot mindenképpen le kell szögeznünk. A kaktuszok, mint általában az élőlények rendszerezése nem érzelmi alapon dől el, hanem egységes tudományos normák alapján. A természeteshez közelítő rendszertanok egy nemzetségbe tartozónak fogadják el azokat a taxonokat, amelyek egy közös ős minden leszármazottját tartalmazzák. A korábbi Notocactus genus fajai pontosan ilyen megfontolásokból integrálódtak a Parodia nemzetségbe, amely időbelisége miatt a senioratus (előbb írták le) elve miatt elsőbbséget élvez. A korábbi Parodia nemzetség ugyanis a legtöbb szakértő tudományos munka vizsgálatai alapján ún. parafiletikus nemzetség volt - a közös ős nem minden leszármazottja tartozott a nemzetségbe - ezt a nézőpontot erősíti Reto Nyffeler 2002-ben publikált, a teljes Cactaceae családot átfogó molekuláris kladisztikai munkája is (Nyffeler, 2002). A Notocactus -ok fejlődési vonala ugyanis más, Parodia-nak tartott növények csoportjai közé integrált. A helyzetnek egy alternatív megoldása az, ha minden egyes kis monofiletikus (egy ős minden leszármazottját tartalmazó) ágat külön nemzetségnek írnánk le, ez azonban mind az általános rendszerezési nézettel, mind a Cactaceae család rendszerezéséről általánosan elfogadott nézetekkel szembe helyezkedik (t.i. széttagolt nemzetség-struktúra egyesítése)...

Címkék