Felhívás a 2022. évi Anisits János Dániel-emlékplakett díjazás jelöltjére

Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete

2030 Érd, Hernád u. 15.
www.kaktuszgyujtok.hu

Információ:
Horváth Ferenc elnök
Tel.: (20) 546-2668
E-mail: horvath.bromelia@gmail.com

Felhívás a 2022. évi Anisits János Dániel-emlékplakett díjazás jelöltjére

Tisztelt Tagtársaink!

A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete Anisits János Dániel emlékének megőrzésére és a magyar kaktuszos kultúra színvonalának emelésére 1991-ben Anisits János Dániel-emlékplakettet alapított.
A plakettet évente egy alkalommal, az Egyesület évi rendes Közgyűlésén adjuk át, évente legfeljebb két személynek:

  1. Olyan magyarországi kaktusz-kutatónak, -gyűjtőnek, ill. -kertésznek, aki a magyarországi, ill. egyetemes kaktuszos kultúra (és tágabb értelemben a botanika vagy kertészet) érdekében önzetlenül munkálkodott és maradandót alkotott.
  2. Olyan külföldi kaktusz-kutatónak, -gyűjtőnek, ill. -kertésznek, aki az egyetemes kaktuszos kultúráért munkálkodott és maradandót alkotott, ill. a magyarországi kaktuszos kultúráért vagy annak külföldön való megismeréséért sokat tett, vagy magyar kaktusz-kutatók munkáját önzetlenül támogatta.

Az emlékplakett odaítélésére az MKOE minden tagja tehet javaslatot, az Elnökséghez címezve. A jelölést részletesen indokolni szükséges, nem elegendő pusztán egy nevet megjelölni!
Az emlékplakettet az MKOE Elnöksége a beérkezett javaslatok, valamint az elnökségi tagok javaslatai alapján, a következő közgyűlést megelőző elnökségi ülésen ítéli oda.
Kérjük, a fenti kritériumoknak megfelelő személyekre történő megtisztelő, indoklással alátámasztott jelölését a fent megjelölt telefonszámra vagy e-mailcímre juttassa el legkésőbb 2022. február 15-ig.
Együttműködését megköszönve, tisztelettel: az MKOE Elnöksége
Érd, 2022. január 22.

yy