A honlap átépítés alatt áll!
Kövess minket:

Rólunk

Anno 1971

Egyesületünket 1971-ben alapítottuk azzal a céllal, hogy a pozsgás (szukkulens) növények - elsősorban a kaktuszok - gyűjtési és termesztési tevékenységét előmozdítsuk és támogassuk, továbbá a magyarországi gyűjtemények minőségi és mennyiségi gyarapítását elősegítsük, a gyűjtőket szervezett formában összefogjuk és ismereteiket bővítsük. Ezeket a céljainkat tudományos módszerekkel, de közérthető módon igyekszünk megvalósítani.

Az egyesület céljai

Az egyesület az alább felsorolt célokat tűzte ki:
 • A szukkulens (pozsgás) és szárazságtűrő (xerofiton) növények, kiemelten a kaktuszok rendszertani családja (Cactaceae) szakirodalmának gyűjtése és a szakirodalmi hagyatékok megőrzése.
 • Kutató, oktató és ismeretterjesztő tevékenység végzése a szukkulens (pozsgás) és szárazságtűrő (xerofiton) növények gondozási és szaporítási ismereteinek témakörében.
 • Veszélyeztetett fajok védelme és szaporítása.
 • Nemzetközi kapcsolatok kialakítása és ápolása az egyesület tevékenységi köréhez tartozó egyesületekkel, szervezetekkel, intézményekkel és magánszemélyekkel.
 • Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoktól támogatást nem kap, illetőleg részükre támogatást nem nyújt, országgyűlési, megyei, illetve helyi képviselőjelöltet a múltban nem állított és nem támogatott, s a jövőben sem állít, illetve támogat.

Az egyesület tevékenysége

Kitűzött céljai elérése érdekében az egyesület az alábbi tevékenységeket fejti ki:
 • Szakmai folyóirat, valamint az egyesület profiljába illő szakkönyvek kiadása, folyóiratcsere a külföldi társ egyesületekkel, szakirodalmi hagyatékok megőrzése, szakkönyvtár fenntartása és működtetése.
 • Növény kiállítások és szakmai előadások szervezése az ország különböző pontjain, a pozsgás növénykultúra népszerűsítése a különféle médiacsatornákon, gyűjteménylátogatások szervezése.
 • A gyűjtőknél keletkezett szaporítóanyag-­felesleg cseréjének koordinálása, magakciók szervezése.
 • Együttműködés külföldi társszervezetekkel, látogatások, közös programok szervezése.
 • Az egyesület főtitkára köteles a Közgyűlés és az Elnökség által hozott olyan határozatokat, amelyek bármely tagra vonatkozóan jogokat és/vagy kötelezettségeket állapítanak meg, illetve harmadik személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthetnek, a döntés meghozatalától számított 8 (nyolc) napon belül, írásban, postai küldeményként feladva az érintettnek is megküldeni.

Tagság

Az egyesület tagja lehet minden magyar és külföldi állampolgár.

Egyesületünk adatai

 • Székhely: 2030 Érd Hernád utca 15/A
 • Postacím: 2031 Érd, Pf. 173
 • Bankszámlaszáma: OTP 11702036-20532178
 • Adószáma: 19576583-1-13

Emlékplakettünk