A kaktuszok kutatásának története

A törzsszukkulens kaktuszok az Újvilág növényei, hazájuk egész Amerika. Európában Amerika felfedezése után ismerték meg e növényeket. Az Amerikában járt első utazók nem sokat foglalkoztak a kaktuszfélékkel, a történelem előtti idők növényóriásainak maradványának tekintették őket.

A figyelem később fokozódott a növénycsalád iránt. Eleinte a bennszülöttek kínálgatásaira csak kóstolgatták a "tuna" gyümölcseit. A XVI. század végén már európai kolostorkertekben is tenyésztettek Opuntiá-t. A gyümölcs levét festésre használták. A tunának Matthiolus olasz botanikus adott nevet, 1655-ben megjelent füvészkönyvében a növényt Opuntia néven említi.

Az anilinfestékek gyártása előtt Mexikó számára jelentős nemzeti jövedelmet jelentett a bíbortetű, amelyet az Opuntia cochenilliferá-n tenyésztettek és eleinte kelmék, gyógyszerek, kenőcsök festésére, később az orvostudományban szövettani festékként is eredményesen alkalmazták. A bíbortetű is bekerült Európába a spanyolok közreműködésével. Az anilin festékek megjelenése után a bíbortetű hirtelen elvesztette jelentőségét.

Az Opuntiát állati takarmányként is felhasználták, amire a leginkább megfelelő Opuntia-változatot Luther Burbank nemesítette ki.

A többi kaktuszfajt (Cereus jamacaru, Carnegia gigantea stb.) is fokozatosan megismerték az európai emberek a spanyol hódítóknak köszönhetően. Elsősorban felhasználási értékét vették figyelembe a (Cereus gyümölcsét, a "pitahayá" fogyasztották, a kiszárított törzséből gerendát készítettek, az olajjal átitatott szivacsos belét fáklyaként hasznosították...).

A XVIII. században a kaktuszgyűjtés már jól jövedelmező foglalkozásnak számított. A megismert kaktuszfajok száma egyre gyarapodott, s közöttük az eligazodás mind nehezebbé vált. Linné, a svéd természettudós, aki először rendszerezte tudományos alapossággal a növény és állatvilágot, megteremtette a binominális nómenklatúrát.

Linné beosztását a következő nemzedékek botanikusai fejlesztették tovább. A Cactaceae család fajainak felfedezőit, a fajok besorolását, rendszerezését és ennek fejlődését, változásait a Cactaceae család rendszertana című fejezetben ismertetem.

Szabó Krisztina

yy
Címkék