Rendelkező nyilatkozat a befizetett adó 1 %-áról

Mindenki, aki személyi jövedelemadót (SZJA) fizet, felajánlhatja adója 1%-át egy közhasznú civil szervezetnek.
Ha elégedett a munkánkkal, és egyetért alább felsorolt céljainkkal, tevékenységünkkel, kérjük, adóbevallásakor gondoljon ránk, adja 1%-át a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének.

Adószámunk: 19576583 - 1 - 13
Nevünk: MAGYAR KAKTUSZGYŰJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE

Alapszabály

...

Az egyesület céljai

2. § Az egyesület az alább felsorolt célokat tűzte ki:
(1) A szukkulens (pozsgás) és szárazságtűrő (xerofiton) növények, kiemelten a kaktuszok rendszertani családja (Cactaceae) szakirodalmának gyűjtése és a szakirodalmi hagyatékok megőrzése.
(2) Kutató, oktató és ismeretterjesztő tevékenység végzése a 2. § (1) pontban említett növények gondozási és szaporítási ismereteinek témakörében.
(3) Veszélyeztetett fajok védelme és szaporítása.
(4) Nemzetközi kapcsolatok kialakítása és ápolása az egyesület tevékenységi köréhez tartozó egyesületekkel, szervezetekkel, intézményekkel és magánszemélyekkel.
(5) Az Egyesület a CLXXV. törvény 2. § 22. pontja szerinti közvetlen politikai tevékenységet nem folytat.

Az egyesület tevékenysége

3. § Kitűzött céljai elérése érdekében az egyesület az alábbi tevékenységeket fejti ki:
(1) Szakmai folyóirat, valamint az egyesület profiljába illő szakkönyvek kiadása, folyóiratcsere a külföldi társegyesületekkel, szakirodalmi hagyatékok megőrzése, szakkönyvtár fenntartása és működtetése.
(2) Növénykiállítások és szakmai előadások szervezése az ország különböző pontjain, a pozsgásnövény-kultúra népszerűsítése a különféle médiacsatornákon, gyűjteménylátogatások szervezése.
(3) A gyűjtőknél keletkezett szaporítóanyag-felesleg cseréjének koordinálása, magakciók szervezése.
(4) Együttműködés külföldi társszervezetekkel, látogatások, közös programok szervezése.
(5) Az egyesület főtitkára köteles a Közgyűlés és az Elnökség által hozott olyan határozatokat, amelyek bármely tagra vonatkozóan jogokat és/vagy kötelezettségeket állapítanak meg, illetve harmadik személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthetnek, a döntés meghozatalától számított 8 (nyolc) napon belül, írásban, postai küldeményként feladva az érintetteknek is megküldeni.
...
Forrás: http://kaktuszgyujtok.hu/magyar-kaktuszgyujtok-orszagos-egyesulete/alaps...A kedvezményezett adószáma: 19576583 - 1 - 13

A kedvezményezett neve: MAGYAR KAKTUSZGYŰJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE

FONTOS!
A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretű borítékba, amely e lap méretét csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen!
A nyilatkozatot tartalmazó lezárt, kis borítékot 2016. május 20-áig adóbevallásával együtt önállóan megküldheti az adóhatóságnak. Ha munkáltatói adómegállapítást kér, akkor legkésőbb 2016. május 10-éig lezárt borítékban a munkáltatójának is átadhatja a nyilatkozatot.
A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a BORÍTÉKON AZ ÖN ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel, valamint az ÖN ALÁÍRÁSA KERESZTEZI a lezárt kis boríték ragasztását.

Nyomtatványunkat az alábbi csatolmány linkjére kattintva letöltheti.

Csatolt állomány(ok)