MKOE kiállítási szabályzat

(A 2016. áprlilis 20-i módosítás után, az új részek dőlt betűvel)
(A 2021. november 13.-i módosítás vastag dőlt betűvel)

A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete (a továbbiakban MKOE vagy egyesület) színvonalas és rendezett kiállítások szervezésére törekszik, ezért kérjük a kiállítókat és árusítókat, hogy az itt leírtakat maradéktalanul tartsák be és tartassák be.

Alapfogalmak:

Országos kiállítás: Olyan kiállítás, amelynek szervezését az egyesület szervezési vezetője, vagy az elnökség által közvetlenül megbízott személy végzi. Hagyományosan ilyen kiállítások a Budai Arborétumban rendezett Országos dísznövény-kiállításon való MKOE-részvétel, valamit a MKOE tavaszi és őszi kiállítása a Füvészkertben. Az egyesület elnöksége azonban ettől eltérő rendezvényeket is minősíthet országos kiállítássá.
Helyi kiállítások: Az egyesület helyi csoportjai által szervezett, valamint az egyesület által támogatott, egyéb szervezetek által rendezett kiállítások.
Helypénz (Ft/m2/nap): A kiállításokhoz kapcsolódó növényárusítások esetén az árusító anyagi hozzájárulása a területfoglalási vagy terembérleti díjhoz. A helypénzt minden árusító az általa elfoglalt terület nagysága és a foglalás időtartama arányában köteles megfizetni. A terület nagyságának kiszámításánál az árusító felületet és a tartalék árukészlet által elfoglalt területet is figyelembe kell venni, kivéve az árusító asztal alatt elhelyezett készlet. A helypénzt minden megkezdett napra teljes összegben kell megfizetni.

1. Az országos kiállításon való részvétel feltételei:

 • Az MKOE által szervezett kiállításokon minden kaktuszgyűjtő részt vehet, hovatartozás figyelembe vétele nélkül (egyesületi tag vagy sem), de a kedvezmé­nyeket csak az MKOE tagjai vehetik igénybe.
 • A jelentkezési lapot kitöltve a megadott időre visszaküldi. A jelentkezési lap visszaküldési határideje, a kiállítás nyitása előtt 30 nappal.
 • Árusítani csak megfelelő engedélyekkel (őstermelői vagy vállalkozói igazolvány) lehet.
 • A kedvezményes helypénz csak az egyesületi tagoknak jár, mindenki más a díj kétszeresét köteles fizetni.

2. Az országos kiállításon való részvétel szabályai:

 • A területre való megérkezéskor feltétlenül keresse meg a szervezőket. Az ő engedélyük nélkül a kipakolás megkezdése tilos!
 • Minden árusító köteles minimum egy négyzetméter kiállítási anyagot hozni, túljelentkezés esetén, az adott terület adottságaihoz mérten maximalizálható az egy főre jutó kiállítási terület. Ugyanakkor a kiállítás nem állhat 1-2 nö­vényből, bemutatásra alkalmas, egészséges egyedek, tetszetős, ép tartóedényekben (cserepek, konténerek) alkothatják a bemutatásra szánt kollekciót.
 • Az árusítóhelyek területe maximum 5 folyóméter lehet. Az engedély nélküli területhasználat 100% pótdíj (helypénz) megfizetésére kötelezhető és tevékenységét az engedély mértékét meghaladó területen be kell szüntetnie.
 • A bérleti díjjal terhelt országos kiállításon a szervezők kötelesek az árusoktól az általuk elfoglalt területtel arányos helypénzt szedni. Ennek összege minimálisan 4000 Ft/m2/nap, a pontos összeget az adott kiállításon egyedileg kell meghatározni a bérleti díj mértékére való tekintettel.
 • A terület elfoglalása a nyitás előtti nap reggelétől kezdődhet. A pontos időpontról a szervezőknél informálódhat.
 • A terület kijelölése, az előzetesen elkészített térkép alapján történik, amelyet a mindenkori helyszínen tartózkodó szervező mutat meg. A kijelölt helyről elköltözni, annak méretén módosítani szabályzatellenes és tilos!
 • Az elfoglalt területet mind a kiállítás ideje alatt, mind annak végén tisztán kell tartani, illetve tisztán kell elhagyni.
 • Az asztalok elejét „homlokzatát" a bérbevevőnek takarnia kell. A takarásra szánt anyagot az egyesület biztosítja.
 • A kiállítók kitűzőt kapnak, melyre nevüket olvashatóan írják fel. A kiállítási idő alatt a kitűző viselése ajánlott.
 • Az áru kipakolását úgy oldják meg, hogy azzal a közlekedést és egymást ne zavarják.
 • Gépjárműveikkel, a kipakolás után hagyják el a területet és a szervezők által kijelölt parkolóba álljanak be.
 • A standokon, árusító helyeken jól látható helyen, táblán tüntessék fel nevüket.
 • A kiállítási és árusítási területet annak elhagyása előtt a kiállítók illetve árusítók kötelesek eredeti állapotra visszaállítani, a kiállítás szervezőjének útmutatásai és irányítása alapján.

A kiállító vagy árusító köteles az elnökség által kijelölt szervező személyek utasításait betartani. A szervezők ruházatukra helyezett kitűzőről ismerhetők fel. A kitűzőn szerepel a személy neve, szervező felirat, az egyesület emblémája és az elnök aláírása. A szervezők rendelkeznek továbbá egy elnöki meghatalmazással is, hogy a kiállítási előkészületek felügyeletében eljárjanak és intézkedhessenek.
Aki a kiállítási szabályzatban foglaltakat nem tartja be, illetve megszegi, azt a szervezők szóban figyelmeztetik, többszöri figyelmeztetés után a kiállításról kizárják.

3. A helyi kiállítások szabályai:

 • A kiállítás reklámanyagában egyértelműen meg kell jeleníteni, hogy az MKOE által szervezett, vagy támogatott kiállításról van szó.
 • A kiállítás minden költsége fedezhető az MKOE éves költségvetésében a csoport támogatására tervezett összegből, a területhasználati, vagy terembérleti díjak (a továbbiakban bérleti díj) kivételével.
 • Ahol a költségeket bérleti díj terheli és a kiállításhoz növényárusítás is kapcsolódik, ott a szervezők kötelesek az árusoktól az általuk elfoglalt területtel arányos helypénzt szedni. Ennek összege minimálisan 500 Ft/m2/nap, a pontos összeget az adott kiállításon egyedileg kell meghatározni a bérleti díj mértékére való tekintettel.
 • A beszedett helypénzt a bérleti díj kifizetésére kell felhasználni. Amennyiben az így beszedett helypénz a bérleti díjat nem fedezi, az kiegészíthető az egyesületi támogatásból.
 • A kiállításokhoz a szervezők igényelhetik az egyesület meglévő tárgyi eszközeit. Ezeknek a helyszínre szállításáról és visszajuttatásáról a szervezők kötelesek gondoskodni.
 • A részvétel és a lebonyolítás egyéb szabályalt a szervezők a helyi adottságok és lehetőségek alapján fogalmazzák meg. Törekedniük kell arra, hogy az MKOE neve alatt szervezett rendezvény az egyesülethez méltó, az egyesületet és a pozsgásnövény-gyűjtést népszerűsítő tartalommal és külsőségekkel kerüljön lebonyolításra.
yy

Csatolt állomány(ok)