Anisits János Dániel-emlékplakett alapító okirata

A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete Anisits János Dániel emlékének megőrzésére és a magyar kaktuszos kultúra színvonalának emelésére Anisits János Dániel-emlékplakettet alapít.

A plakettet évente egy alkalommal, az Egyesület évi rendes közgyűlésén adják át, évente legfeljebb két személynek:

  1. Olyan magyarországi kaktusz-kutatónak, -gyűjtőnek, ill. -kertésznek, aki a magyarországi, ill. egyetemes kaktuszos kultúra / és tágabb értelemben a botanika vagy kertészet / érdekében önzetlenül munkálkodott és maradandót alkotott.
  2. Olyan külföldi kaktusz-kutatónak, -gyűjtőnek, ill. -kertésznek, aki az egyetemes kaktuszos kultúráért munkálkodott és maradandót alkotott, ill. a magyarországi kaktuszos kultúráért vagy annak külföldön való megismeréséért sokat tett, vagy magyar kaktusz-kutatók munkáját önzetlenül támogatta.
  • Az emlékplakett odaítélésére az MKOE minden tagja, minden év december 31-ig tehet javaslatot, az Elnökséghez címezve.
  • Az emlékplakettet az MKOE Elnöksége a beérkezett javaslatok, valamint az elnökségi tagok javaslatai alapján, a következő közgyűlést megelőző elnökségi ülésen ítéli oda.
  • Az emlékplakettet nem szükséges minden évben kiadni.
  • Az emlékplaketthez oklevél tartozik, de semmiféle anyagi juttatás nem jár.
  • Az emlékplakettel a hivatalban lévő vezetőség tagjai nem tüntethetők ki.
    Az emlékplakettel a hivatalban lévő vezetőség tagjai csak rendkívüli esetben és különös indokkal, a tisztségben kiemelkedően hosszú időt eltöltve tüntethetők ki.

Budapest, 1991. október

Megjegyzés:

Az MKOE Elnöksége
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
az MKOE 2015. január 17-én 10:00 órakor,
az egyesület székhelyén tartott Elnökségi ülésről

6. Anisits János Dániel-emlékplakett alapító okiratának módosítása
Rigerszki Zoltán és Kajdacsi János indítványozására az MKOE elnöksége módosítja az 1991-ben alapított Anisits János Dániel-emlékplakett okiratát.
Az utolsó bekezdés módosítása az alábbiak szerint történik, az új szövegrész dőlt betűvel:
Az emlékplakettel a hivatalban lévő vezetőség tagjai csak rendkívüli esetben és különös indokkal, a tisztségben kiemelkedően hosszú időt eltöltve tüntethetők ki.

yy
Címkék

Címke