Lophophora Coulter nemzetség-összefoglaló

y
Kaktusz-Világ
58. oldal
Abstract

The main morphological parameters of the taxa are shown in a table in the article. Individuals of a garden origin can show significant differences from the morphometrical parameters obtained from wild-grown plants. This phenomenon is well illustrated by plants that suffer from no nutrient deficiencies and grow protected from the environmental challenges for decades in a greenhouse. Jaroslav Šnicer and his co-workers divide the genus in two sections based on chemotaxonomic properties, especially the mescaline content. Another way to illustrate the differences among the taxa is the geographical distribution. Negatives of the distribution maps are that the fragmentation and separation of the populations, as well as the vertical separation of the taxa are poorly documented. Except of Lophophora williamsii Lophophora taxa are self-incompatibles. Lophophora jourdaniana is a taxon known only from the culture, neither its natural distribution, nor its origin is known thus is it more likely a plant of hybrid or horticultural origin. Nevertheless, L. jourdaniana cannot be crossed by any other Lophophora taxon.

Kivonat

A fajok főbb tulajdonságai táblázatban kerülnek bemutatásra. A kultúrában tartott egyedek jelentős eltéréseket is mutathatnak a vadon élő, illetve a vadonból leírt növények táblázatban megadott morfológiai adataihoz képest. Jó példa erre minden olyan kultúrában tartott növény, amely semmilyen tápanyagban nem szenved hiányt, és évtizedeken át, minden környezeti hatástól védve egy növényházban fejlődik. Jaroslav Šnicer és munkatársai a Lophophora-fajokat kemotaxonómiai tulajdonságaik szerint osztják két szekcióra, így az összes alkaloidtartalomban a meszkalin aránya szerint két csoportot különítettek el. A nemzetség tagjainak másik tanulmányozási lehetősége az egyes taxonok elterjedésének vizsgálata. Az elterjedési térképek hátránya azonban, hogy nem lehet igazán jól ábrázolni rajtuk az elterjedés töredezettségét, szigetszerűségét, és az egyes taxonok térszinten belüli elkülönülését. A Lophophora-fajok a L. williamsii kivételével önsterilek. A Lophophora jourdaniana kultúrából leírt faj, se elterjedési területe, se pontos eredete nem ismert. Feltételezhető, hogy hibrid eredetű növény, vagy kertészetileg szelektált alak. Érdekes módon a L. jourdaniana nem keresztezhető más Lophophora-fajokkal.


A Lophophora nemzetség elterjedési térképe.
Címkék