Egyesületi közlemény

yy
Kaktusz-Világ

Az 1997. évi közgyűlésünkön hosszan vitatott téma volt az egyesületi kiadványok kérdése. Sajnos megoldást nem találtunk, így ennek megoldása a közgyűlést követő időszakra maradt. Azt azonban egyértelműen tudomásul vette a résztvevők döntő többsége, hogy az érvényben lévő tagdíjrendszer nem teszi lehetővé a tagság által kívánt mennyiségű és minőségű kiadvány közrebocsátását. Áthidaló megoldásként elfogadta a nyugdíjas tagdíj eltörlését, míg a többit kétszeresére emelte, azzal a megszorítással, hogy a 18 éven aluli diákok fele összegű tagdíjat fizethetnek. Így alakult ki az 1000,- és 500,- Ft-os egyesületi tagdíj 1997. évre vonatkozó összege.
Mint az Önök előtt is ismeretes a székesfehérvári helyi csoport AlbaFLORA néven elkezdett és mind a mai napig folyamatosan ad ki egy kaktuszokkal foglalkozó időszakos kiadványt. Már a közgyűlésen is többen javasolták, hogy ezt emeljük az egyesületi folyóirat rangjára. 1997 végén az érintettek összeültek és megbeszélték a megoldás egyik lehetséges módját. Eredményként a következőkben állapodtak meg:
Az AlbaFLORA megjelenése 1998-tól kezdve évente hatszor (minden páros hónapban) lesz esedékes. Az egyesület aktívan közreműködik ennek szerkesztésében és ezért, valamint a lap külföldi népszerűsítéséért, felújítja címlapján a néhány év óta nélkülözött Kaktusz-Világ nevet, az abbamaradt évfolyamszámozás folytatásával. Így tehát az AlbaFLORA egyidejűleg az egyesület lapja is lesz.
Az egyesületen belül működő szakcsoportok részére kiadott időszakos kiadványok (pl. a Polyedra) változatlanul megjelennek az egyesület gondozásában, mint a lap mellékletei. Esetleg számuk bővíthető lesz. Szó van a Gymnocalycium-gyűjtők részére készülő kiadványról is.
Ennek a megállapodásnak a megvalósítása már csak pénz kérdése. A felemelt tagdíj sem teszi lehetővé, hogy a tervezett lapot a mellékleteivel évente hatszor kiadjuk, mert egy-egy szám ára mindent beleszámítva minimum 200,- Ft-ot tesz ki.
Az egyesület Alapszabálya szerint a tagsági díjban nem foglaltatik benne az egyesületi újság költsége. Ezért a közgyűlés által történő jóváhagyásig, ideiglenesen, a következők szerint kérem mérlegelni a kaktuszgyűjtéssel kapcsolatos költségeket:
1. Tagsági díj, marad változatlanul az előző tagdíj, azaz évi 500,- Ft (nyugdíjasoknak és diákoknak 250,- Ft.). Ez az összeg fedezi az egyesület működési költségeit, a rendezvényeken és a kedvezményes magakciókban való részvételt és az alkalmanként kiadásra kerülő közlemények, tájékoztatások, programok költségeit és az újság előre nem látható többletköltségeit.
2. Az AlbaFLORA - Kaktusz-Világ éves előfizetési díja 6 × 200,- Ft. = 1200,- Ft. Az éves előfizetési díj fejében kb. 180 oldalnyi anyagot bocsátunk ki és ebbe beleértetődik a Polyedra, a Mammillaria-kedvelők szakfolyóirata és a Gymno (ideiglenes név), a Gymnocalycium-kedvelők szakfolyóirata is. Ezekből évente minimum két szám megjelenése várható.
Az egy egyéb pozsgásokkal foglalkozó szakfolyóirat kiadása igények szerint szóba jöhet. Ehhez a jelentkezők felmérése szükséges, az évi két kb. 20 oldalas szám előfizetése 300,- Ft körüli összeget jelent.
A Közlemények mellékleteként kerül kiküldésre a tagsági díj és a kiadványok előfizetési díjának befizetésére szolgáló csekk. Kérem a csekk közleményei rovatában a szükségeseket bejelölni szíveskedjenek.
Figyelem! A tagsági díj a fentiek értelmében maradt 500,- ill. 250,- Ft.!
Azok, akik az 1997. évi tagsági díjjal el vannak maradva csak a Közlemények első oldalát kapják meg tájékoztatás és döntés céljából. A '97 évi tagdíj beérkezése után pótlólag megkapják az 1997. évi elmaradt két kiadványt, valamint a többi taggal együtt a megújuló egyesületi lap első két számát is.
Bízom abban, hogy a közös összefogással készülő egyesületi újság a tagság megelégedését fogja eredményezni és ennek reményében kívánok az elnökség minden tagja nevében boldog és eredményes Újesztendőt.
Pintér Péter

Címkék

Címke

Szerző